Het Pfizer-BioNtech vaccin

Op maandag 21 december keurde Europa het covid-19 vaccin van Pfizer-BioNtech goed. Meer informatie over het vaccin waarmee onze bewoners worden ingeënt, lees je hier.

Is het vaccin veilig, want het is er zo snel?

Jazeker, het vaccin is even veilig als eender welk ander vaccin. De ontwikkeling van het covid-vaccin heeft bij alle farmaceutische bedrijven absolute voorrang gekregen, daarom is het zo snel klaar, maar het heeft wel exact dezelfde procedures doorlopen als alle andere vaccins.

Beschermt het vaccin echt?

Het vaccin van Pfizer-BioNtech is tot nu toe het vaccin met de hoogste beschermingsgraad, namelijk 95%. Wie ingeënt is, heeft nog maar een kleine kans om de ziekte te krijgen of er ernstig ziek van te worden. Deze beschermingsgraad is even hoog voor ouderen en voor personen die een stabiele medische aandoening hebben zoals diabetes, astma, hoge bloeddruk, …

Hoe wordt het vaccin toegediend?

Het covid-vaccin wordt op dezelfde manier toegediend als een griepvaccin: een prikje in de bovenarm. Het verschil is wel dat voor het covid-vaccin twee dosissen nodig zijn. Twee prikjes dus, met een tussenperiode van 21 dagen tussen de twee inentingen

Wie dient het vaccin toe?

Onze coördinerend en raadgevend arts dokter Luc Verbruggen doet de vaccinatie ter plaatse. Hij wordt hierdoor bijgestaan door medewerkers van De Berk.

Word je ziek als je het vaccin toegediend krijgt?

Neen, er zit geen levend virus in het vaccin, dus je kunt er niet ziek van worden. Het Pfizer-BioNtech-vaccin is een rna-vaccin, zoals de meeste kankervaccins. Een stukje genetisch materiaal zorgt ervoor dat ons lichaam zelf bepaalde stoffen gaat aanmaken waardoor het lichaam gewapend is wanneer het in aanraking komt met het echte virus.

Heeft het vaccin bijwerkingen?

De toediening kan dezelfde ongemakken geven als een griepvaccin: roodheid, spierpijn, ... maar verder zijn er geen bijwerkingen vastgesteld binnen de studies. Ook in deze studies heeft geen enkele testpersoon een allergische reactie gehad op het vaccin. Bovendien zal er op de vaccinatiedagen steeds extra personeel aanwezig zijn om onze bewoners goed op te volgen.

Kan het vaccin worden toegediend als je een griep- of pneumokokkenvaccin hebt gekregen?

Er moet minimum twee weken tussen de vaccinaties met een griep- of pneumokokkenvaccin en het covid-19 vaccin zitten, maar ze kunnen wel worden toegediend.

Wat als je covid-positief bent geweest of het bent op de dag van de vaccinatie?

Wie covid-positief geweest is, mag ook het vaccin krijgen. Wel moet je minstens 15 dagen genezen zijn vooraleer je het vaccin mag krijgen.

Wat als je ziek bent op de dag van de vaccinatie?

Wie erg ziek is op de dag van de vaccinatie (bv. koorts) kan het vaccin pas krijgen nadat hij of zij volledig genezen is.

Meer weten?

Op de website www.laatjevaccineren.be vind je toegankelijke informatie over de covid-19 vaccinaties.

Gepubliceerd op woensdag 23 december 2020 15.01 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.