intentieverklaring dementiezorg

Woonzorgcentrum De Berk streeft enerzijds naar een dementievriendelijke woonomgeving waarin huiselijkheid en oriëntatie centraal staan. Anderzijds streeft De Berk naar een persoonsgerichte zorg waarin de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorggever centraal staat. Daarvoor steunt het op zes fundamenten:

  • autonomie in geborgenheid
  • afgestemde zorg
  • professionele zorgverleners en vrijwilligers
  • beeldvorming
  • normalisatie
  • mantelzorgers en naasten

Deze visie wordt doorgetrokken in het opnamebeleid van het woonzorgcentrum.

Bovendien kunnen ook mensen met jongdementie worden opgenomen, evenwel zonder dat de bovengrens van 10% wordt overschreden wat de betreft afwijking van de leeftijdsvoorwaarde.
Dementiezorg vraagt om afstemming en samenwerking.

In de bijlage vind je de volledige intentieverklaring.


Daarom schakelt het woonzorgcentrum een voltijds equivalent referentiepersoon dementie in om het beleid dementiezorg te dragen, op te volgen en te helpen implementeren. De referentiepersoon begeleidt hiertoe de multidisciplinaire werkgroep dementie om het beleid concreet te maken en blijvend te werken aan de dementiezorg in het woonzorgcentrum.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.