intentieverklaring vroegtijdige zorgplanning en palliatie

In woonzorgcentrum De Berk staat het beleid vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en
levenseindezorg gelijk aan de zoektocht naar wie de bewoner écht is. Deze zoektocht begint vanaf het moment dat de bewoner opgenomen wordt in het woonzorgcentrum.

Iedere bewoner is immers uniek en heeft dus zijn of haar unieke opvattingen, normen en waarden,
voorkeuren, kijk op het leven en het levenseinde, en dus ook zijn of haar unieke keuzes die daaruit
volgen. De individuele zorg en ondersteuning die aan de bewoner wordt geboden, wordt zoveel als
mogelijk afgestemd op deze keuzes. In woonzorgcentrum De Berk willen wij immers waardig en integer omgaan met iedere bewoner, met respect voor diens zelfbeschikkingsrecht, keuzevrijheid en autonomie zodat elke bewoner zich respectvol, zorgzaam en zorgvuldig omringd kan voelen.

In de bijlage vind je de volledige intentieverklaring.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.