missie

Woonzorgcentrum De Berk richt zich op bewoners van alle zorgprofielen, zowel Meerhoutenaars als niet-Meerhoutenaars.

De kernopdracht van het woonzorgcentrum en de doelstellingen die worden nagestreefd zijn:

  • Woonzorgcentrum De Berk stelt aan de inspectie de gegevens ter beschikking die aantonen dat voldaan wordt aan de verschillende vigerende regelgevingen
  • Woonzorgcentrum De Berk overlegt of werkt samen met externe relevante actoren voor de realisatie van doelstellingen en opdrachten.
  • Woonzorgcentrum De Berk voert binnen de beschikbare middelen een gezond financieel beleid, met het oog op een verantwoorde hulp- en dienstverlening

 

Strategische doelen:

  • Woonzorgcentrum De Berk biedt een toegankelijke betaalbare zorg op maat aan.
  • Woonzorgcentrum De Berk stemt inkomsten en uitgaven op elkaar af zonder aan kwaliteit in te boeten¬†
  • Woonzorgcentrum De Berk ondersteunt de vrijwilligers, stagiairs en studenten die ze inschakelt.
  • Woonzorgcentrum De Berk gebruikt de beschikbare middelen om het fysiek en metaal welbevinden van medewerkers te ondersteunen.
  • Woonzorgcentrum De Berk bereikt meer bewoners en biedt een ruimere dienstverlening aan.
  • Vaste medewerkers worden minder belast en er wordt flexibiliteit gecreëerd door inzet van vrijwilligers, stagiairs en studenten.
  • Studenten worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt door een goede opvang, begeleiding en opvolging waardoor woonzorgcentrum De Berk zich profileert als aantrekkelijke werkgever voor gekwalificeerd personeel.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.