Tijdelijke vacature nachtverpleegkundige

Ter vervanging van een afwezige collega is WZC De Berk op zoek naar een tijdelijke nachtverpleegkundige. We bieden je een deeltijds contract aan van 19u per week tot en met eind december 2024.

Als verpleegkundige richt je jou binnen het zorgteam op de verpleegkundige totaalzorg van de bewoners van De Berk en biedt daarbij zorg op maat van de individuele bewoner. De geboden verpleegkundige zorg en ondersteuning draagt bij tot de kwaliteit van wonen en leven en het algemeen welzijn van de bewoner.

voorwaarden

Om als verpleegkundige aan te slag te kunnen in ons woonzorgcentrum:

Voor gegradueerde verpleegkundige:

 • beschikken over een diploma van gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5
 • OF beschikken over een brevet of diploma hebben van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde
 • OF beschikken over een brevet hebben van aanvullend secundair beroepsonderwijs , afdeling verpleegkunde, dus gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige
 • als laatstejaar scholier van het lopende schooljaar in de opleiding tot gegradueerde verpleegkundige word je ook tot de selectieprocedure toegelaten indien je een studiebewijs voorlegt alsook een verklaring dat je laatstejaars scholier bent , je dient dan daarna het bewijs nog aan te leveren dat je het vereiste diploma gehaald hebben uiterlijk op datum van hun eventuele latere aanstelling.

Voor bachelor verpleegkundige:

 • beschikken over een professionele bachelor in de verpleegkunde
 • OF beschikken over daarmee gelijkgesteld verpleegkundige diploma dat toegang geeft tot niveau B zijnde het aan een hoge school behaalde diploma van gegradueerde verpleegkundige in de periode tot 2009
 • als laatstejaar student van het lopende schooljaar in de opleiding tot bachelor of master in de verpleegkunde word je ook tot de selectieprocedure toegelaten indien je een studiebewijs voorlegt alsook een verklaring dat je laatstejaars student bent , je dient dan daarna het bewijs nog aan te leveren dat je het vere

procedure

Je kan je sollicitatiedossier indienen,

 • Per post aan: Gemeentebestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • Tegen ontvangstbewijs: bij team personeel in het gemeentehuis, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website.

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

Je sollicitatiedossier dienst te bestaand uit :

 • het sollicitatieformulier voor de functie
 • je eigen cv of daartoe ingevulde cv luik op het sollicitatieformulier
 • een kopie van het gevraagde diploma

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of kan je bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32 of vacatures@meerhout.be.

bedrag

Onze verpleegkundigen zijn ingedeeld in de ific looncategorie 14 a en 14b.

afhandeling

De kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.