Vacature verpleegkundige

Als verpleegkundige zorg je voor een optimaal leefklimaat en welzijn van de bewoner en draag je bij tot de kwaliteit van wonen en leven van de bewoner.

Als verpleegkundige sta je garant voor een goede verzorging en verpleging op maat met een bijzondere aandacht voor deskundige verpleegkundig technische handelingen.

Als verpleegkundige maak je deel uit van het verpleegkundig team binnen woonzorgcentrum De Berk en werk je onder leiding van en rapporteer je aan de hoofdverpleegkundige.

voorwaarden

Voor gegradueerde verpleegkundige:

 • beschikken over een diploma van gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5
 • OF beschikken over een brevet of diploma hebben van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde
 • OF beschikken over een brevet hebben van aanvullend secundair beroepsonderwijs , afdeling verpleegkunde, dus gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige
 • als laatstejaar scholier van het lopende schooljaar in de opleiding tot gegradueerde verpleegkundige word je ook tot de selectieprocedure toegelaten indien je een studiebewijs voorlegt alsook een verklaring dat je laatstejaars scholier bent , je dient dan daarna het bewijs nog aan te leveren dat je het vereiste diploma gehaald hebben uiterlijk op datum van hun eventuele latere aanstelling.

Voor bachelor verpleegkundige:

 • beschikken over een professionele bachelor in de verpleegkunde
 • OF beschikken over daarmee gelijkgesteld verpleegkundige diploma dat toegang geeft tot niveau B zijnde het aan een hoge school behaalde diploma van gegradueerde verpleegkundige in de periode tot 2009
 • als laatstejaar student van het lopende schooljaar in de opleiding tot bachelor of master in de verpleegkunde word je ook tot de selectieprocedure toegelaten indien je een studiebewijs voorlegt alsook een verklaring dat je laatstejaars student bent , je dient dan daarna het bewijs nog aan te leveren dat je het vereiste diploma gehaald hebben uiterlijk op datum van hun eventuele latere aanstelling

procedure

selectieprocedure

De kandidaten worden uitgenodigd voor een grondig sollicitatiegesprek op:

- donderdag 30 mei 2024 of

- maandag 3 juni 2024.

De kandidaten voor 'bachelor verpleegkundige' zullen voorafgaand aan het sollicitatiegesprek een thuisopdracht ontvangen. Voor deze opdracht moeten de kandidaten 60% behalen om uitgenodigd te worden op het sollicitatiegesprek.

bedrag

Je wordt aangeworven in contractueel verband, voor onbepaalde duur:

 • ific looncategorie 14B (gegradueerde verpleegkundige)
 • ific looncategorie 14A (bachelor verpleegkundige)

Daar de functie van verpleegkundige als knelpuntberoep vacant verklaard werd kan de volledige relevante beroepservaring, ook deze verworven in de privésector of als zelfstandige, in aanmerking genomen worden voor de weddevaststelling.

Bovenop je loon kan je recht hebben op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een weddetoeslag ten belope van 11% wegens onregelmatige prestaties
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • eventueel een haard- of standplaatstoelage
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,35 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (ten laste van het bestuur vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)

afhandeling

Je kan je sollicitatieformulier indienen,

 • Per post aan: Gemeentebestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • Tegen ontvangstbewijs: bij team personeel in het gemeentehuis, Markt 1 te 2450 Meerhout
 • digitaal via het e-loket van de gemeentelijke website.

De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

De datum van de poststempel en van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als datum van verzending.

Je sollicitatiedossier dienst te bestaand uit :

 • het sollicitatieformulier voor de functie
 • je eigen cv of daartoe ingevulde cv luik op het sollicitatieformulier
 • een kopie van het gevraagde diploma

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of kan je bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32 of vacatures@meerhout.be.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.