visie en waarden

De visie en waarden van het woonzorgcentrum bepalen het kwaliteitsbeleid en -systeem. 

 • Woonzorgcentrum De Berk maakt duidelijke en aangepaste afspraken met betrekking tot het verwerven en doorgeven van informatie met respect voor de privacy van de gebruiker en familie
 • Woonzorgcentrum De Berk treft schikkingen voor het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer in de omgang met haar gebruiker.
 • Woonzorgcentrum De Berk neemt voor haar hulp- en dienstverlening de waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker als uitgangspunt.
 • De hulp- en dienstverlening stimuleert de eigen mogelijkheden van de gebruiker en respecteert zoveel mogelijk de individuele levensstijl
 • Woonzorgcentrum De Berk treft de nodige maatregelen voor inspraak in de algemene werking van de voorziening en in de individuele hulp- en dienstverlening.
 • Woonzorgcentrum De Berk schept kansen tot behoud en/of ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van de gebruiker (o.a. zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle tijdsbesteding).
 • De gebruiker wordt in staat gesteld om zijn relaties met zijn sociaal netwerk zoveel mogelijk voort te zetten en nieuwe relaties te ontwikkelen.
 • De gebruiker en zijn familie worden in staat gesteld hun relatie met elkaar zoveel mogelijk voort te zetten.
 • De gebruiker kan vrij bezoek ontvangen.
 • In samenspraak met Woonzorgcentrum De Berk en de gebruikers worden de ruimten waar de gebruiker verblijft zo huiselijk mogelijk ingericht, met het oog op het creëren van een gevoel van geborgenheid en veiligheid.
 • De gebruiker mag rekenen op een vlot passend antwoord op zijn hulpvragen
 • Woonzorgcentrum De Berk neemt de nodige schikkingen voor het respecteren van de rechten en overtuigingen van de gebruiker (autochtoon of allochtoon), enerzijds politieke en burgerrechten en anderzijds de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.